Bedrehverdagmedfriskluft!

Vi er leverandør av klimaanlegg (kjøle-/kulde-/varmeanlegg og ventilasjon), service og vedlikehold, til både private boliger og næringsbygg.  

Noenavvåretjenesteområder

VENTILASJON
VENTILASJON
ENTREPRISE
ENTREPRISE
VARMEPUMPER
VARMEPUMPER
ENØK
ENØK
SERVICEAVTALER
SERVICEAVTALER
HALTON SERVICE
HALTONSERVICE
Nyheter
Ventilasjonskompetanse AS har nå fått F-gass Bedriftssertifisering Klasse I.
EUs forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, trådte i kraft i Norge 6. mai 2010 gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften. 
Daikin lanserer nå en helt ny Sky Air serie med fokus på høyest mulig virkningsgrad gjennom hele året. Daikin Seasonal Smart er som eneste produkt godkjent  for EUs krav til Eco-design, gjeldende fra 2014!
Godkjent for Ansvarsrett