Nyheter

F-gassBedriftssertifisering


F-gass Bedriftssertifisering

Ventilasjonskompetanse AS tilfredsstiller nå alle krav satt i EUs forordning (EC) 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger, til sertifisering av personell og foretak som er i befatning med gassene.

Forordningen trådte i kraft i Norge 6. mai 2010 gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften.