Kvalitet i alle ledd

For å ivareta kvalitet i våre leveranser benytter vi et kvalitets- og styringssystem som sikrer at vi utfører vårt arbeid etter dokumenterte og kvalitetssikrede rutiner.

Nye ventilasjonsanlegg skal utføres slik at god luftkvalitet oppnås og sikrer et forsvarlig inneklima for mennesker som oppholder seg der. Kvalitet i prosjektering, montasje og produkter, skal sikre at forurensninger fra mennesker, bygningsmaterialer, prosesser og aktiviteter samt uønsket fukt, lukt og helseskadelige stoffer føres ut av byggverket.

Service og vedlikehold av anlegg er viktig for å kunne opprettholde energieffektiv drift og sikre god luftkvalitet. Dårlig vedlikehold kan føre til helsemessige plager, redusere levetiden på anlegget, og gi økte driftskostnader. Regelmessig service og vedlikehold er derfor en god økonomisk og helsemessig investering.