Miljø og kvalitet

Miljøogkvalitet

Ventilasjon påvirker luftkvaliteten, innemiljø, helse og energibruk.
Kvaliteten på innemiljøet påvirkes av flere faktorer som blant annet forurensning fra mennesker og materialer. I tillegg er inneluften avhengig av kvaliteten på uteluften. 

Prosjektering og utførelse av ventilasjon skal utføres i samsvar med gjeldende offentlige byggetekniske krav som vil bidra til å sikre tilfredsstillende luftkvalitet.

Vi tar miljø på alvor.
Bedriften ble miljøsertifisert som Miljøfyrtårn i 2010. Vi oppfyller derav en rekke krav som blant annet omfatter HMS, innkjøp, energi, transport, avfall, systemkrav, utslipp til vann, og estetikk.

Kvalitet gir fornøyde kunder
Fornøyde kunder er en nøkkel til suksess for de fleste bedrifter – også for oss. Vi benytter derfor et styringssystem for å kvalitetssikre høy grad av kvalitet i våre leveranser.

Vi har fokus på at våre tjenester, produkter og løsninger ikke bare skal være miljø- og energivennlige, men at de også skal være prosjektert og utført med den grad av kvalitet som kunden forventer.