Tjenester / Fagområder

Varmepumper


Varmepumper

I omgivelsene rundt oss finnes det nesten ubegrensede mengder varme som er lagret i luft, vann og jord. Denne varmen finnes som oftest ved temperaturer som gjør at den ikke kan brukes direkte. Svært forenklet kan man si at varmepumpen hever temperaturen på varmen fra omgivelsene slik at den kan brukes til oppvarming av boliger og tappevann. For å klare å heve temperaturen på varmen som hentes fra omgivelsene, benytter varmepumpen elektrisitet.

Det finnes i hovedsak 3 forskjellige typer varmepumper:

  • Luft/luft varmepumpe  - En luft-til-luft varmepumpe henter varme fra uteluften, og avgir varme ved å sirkulere inneluften gjennom innedelen av varmepumpen. Samtidig vil filtre i innedelen rense luften for støv og partikler.

  • Luft/vann varmepumpe - En luft-til-vann varmepumpe henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiator. Fordelen med vannbårent distribusjonssystem er bedre varmedistribusjon og jevnere temperatur.

  • Vann/vann varmepumpe - En vann/vann varmepumpe henter energi fra en kilde som har en mye jevnere temperatur enn luftbaserte varmepumper. Derfor har også denne typen den klart beste teknologien for energisparing, du får igjen 3 til 4 ganger så mye varme som den strømmen du tilfører.

Mer detaljert informasjon om varmepumper finner du hos Norsk Varmepumpeforening.

Ventilasjonskompetanse leverer varmepumper til privatbolig og næringsbygg. Ønsker du å bli kontaktet vedrørende varmepumpe, klikk her >