Tjenester / Fagområder

Serviceogvedlikehold


I kjøkken oppstår det fettholdig damp og matos som ledes opp i kjøkkenhetta. Det finnes forskjellige typer kjøkkenhettesystemer på markedet som tilbyr tekniske løsninger med fettfilter / ozon / ozongenerator / UV / elektrostatfilter, mv. Felles for dem alle er at de har til hensikt å forhindre at fett blir ført videre inn i kanalanlegget.

Uten tilstrekkelig filtrering vil det legge seg et lag med belegg av illeluktende fett i kanaler, på kanalspjeld, aggregat og gjenvinner.

Et kanalanlegg forurenset med fett/oljer utgjør en betydelig brannfare og leder til dårlig avtrekk

Forsømt vedlikehold av kjøkkenavtrekk kan også føre til behov for omfattende rengjøring av kanalnett, aggregat og gjenvinner.   


Kjøkkenavtrekk med UV-lamper

UV-lamper

Ultraviolett lys (UV)

UV forekommer naturlig i solstråling. UV-stråling deles inn i en rekke underområder, og områdene nærest synlig lys er UVA, UVB, UVC og vakuum-UV, sistnevnte forekommer vanligvis bare i vakuum.
UVC-stråling dreper bakterier og virus og brukes derfor til luft- og vannrensing, samt sterilisering av instrumenter. UVC-strålene er farligst, men disse absorberes av ozon og oksygen og når derfor ikke ned til jordoverflaten.

Hvordan fungerer UV i avtrekkshetta
Kort forklart oppstår den første av to kjemiske reaksjoner (Photolysis) når UV-C lyset fra lampene treffer molekylkjedene i fett, og bryter disse ned i mindre molekylkjeder. Den andre kjemiske reaksjonen (Ozonolysis) oppstår når ozon fra lampene reagerer med de nå mindre kjedene og fettet brytes kjemisk ned. Den gjenværende substansen vil ikke feste seg til kanaler eller vifter (slik som fett gjør), men vil i stedet fanges opp av filteret i avtrekkshetten. Dette reduserer risikoen for alvorlig brann.


Har du behov for service på din kjøkkenhette, ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Ventilasjonskompetanse AS er Halton Authorized Service Partner,
og er kontaktpunkt for service og serviceavtaler på UV/Water Wash/Takinstallasjoner.

I tillegg ivaretar vi salg av Halton reservedelskomponenter til ettermarkedet. 

Våre serviceteknikere har gjennomført produkt-teknisk opplæring ved Haltons fabrikker, og kan bistå kunder og leverandører med igangkjøring, feilsøking, service og utbedringer.

Vi er også autorisert servicepartner for Acticon UV-kjøkkenavtrekk