Om oss

Godkjenninger


Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Ventilasjonskompetanse AS har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Virksomheten kan i tillegg gjennom sin årlige miljørapportering dokumentere virksomhetens konkrete miljøprestasjoner.

Ventilasjonskompetanse AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn virksomhet den 8. september 2010. Nasjonalt sertifikatnr.: 3154

Gasellene

Årets gasellebedrift

Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv og AAA Soliditet.
Kun 1% av landets aksjeselskap mottok denne utmerkelsen for 2011.
For å bli gasellebedrift må bedriften ha:

* Levert godkjente regnskaper.
* Minst doblet omsetningen over fire år.
* Omsetning på over én million kroner første år.
* Positivt samlet driftsresultat.
* Unngått negativ vekst.
* Vært aksjeselskap.

Ventilasjonskompetanse AS ble rangert som gasellebedrift nr. 4 i Vestfold fylke.

Novap

NOVAP Godkjent forhandler

Ventilasjonskompetanse AS oppfyller følgende kriterier:

• Bedriften skal ha et kvalitets- og styringssystem tilpasset virksomheten og de oppgaver som utføres.
• Bedriftens skal ha faglig kvalifisert personell og kapasitet til å gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte.
• Bedriften skal sørge for at kunden får nødvendig anleggsdokumentasjon og tilstrekkelig instruksjon i bruken av varmepumpeanlegget.

Som NOVAPgodkjent forhandler er kunden sikret et trygt kjøp, en korrekt montering og en faglig god service.

Isovator

F-Gass sertifisert

Norge har tatt inn EUs forordning om visse fluorholdige klimagasser (EF Nr. 842/2006) og tilhørende forordninger i produktforskriften kapittel 6a om regulering av fluorholdige stoffer

Forordningen stiller krav om at personell og bedrifter, som gjennom arbeid med blant annet kuldeanlegg, klimaanlegg og varmepumper, har befatning med fluorholdige klimagasser (HFK, PFK, SF6) skal sertifiseres.

F-gass forordningen stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse (x antall kg fluorholdige klimagasser), samt til behandling av brukt gass. Det stilles også krav til merking av utstyr og føring av loggbok over gassregnskap og kontroller.

For å sikre at sertifiseringskravet i produktforskriftens kapittel 6a overholdes, vil Klima- og Forurensningsdirektoratet (Klif) kontrollere bedrifter som håndterer fluorholdige klimagasser.

Soliditet

StartBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon.

Ventilasjonskompetanse AS er registrert i StartBANK.