Energi- og miljø

VEKO AS skal være en bedrift som setter bærekraft høyt og bidrar til et optimalisert inneklima og energieffektivitet.

Gjennom grundige energi- og miljøanalyser og energiovervåkningssystemer, kan det oppnås betydelige reduksjoner i bygg.
Formålet med prosjekter av denne typen vil være å finne gode tekniske løsninger skreddersydd til ditt bygg, slik at kostnader og energiforbruk blir redusert. VEKO ønsker å jobbe for å være den foretrukne operative samarbeidspartner for energiledelse og bærekraftige løsninger.

Mål

Målet gjennom en energianalyse vil være å identifisere de største energityvene og vurdere tiltak og deres lønnsomhet.