Tjenester

Ventilasjonskompetanse AS tilbyr en rekke tjenester innenfor de fagområder som naturlig relateres til ventilasjon, klimaanlegg (kjøle-/kulde-/varmeanlegg), samt service og vedlikehold. Den faginformasjonen som her gis er på ingen måte uttømmende, og er derfor kun ment å gi grunnleggende informasjon om fagområdet.