Automatisk slokkeanlegg

I storkjøkken anvendes det fett og stekeoljer som det ved brann er nytteløst å slukke med tradisjonelle slokkemidler.

Brann i kjøkken kan fort spre seg til andre deler av bygget via ventilasjonskanaler dersom man ikke har installert et godkjent og riktig dimensjonert brannslokkesystem.

I følge Sikkerhetsforskrift FG-1100:1, utarbeidet av Forsikringsselskapenes godkjennelsesnevnd (FG), heter det at kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett skal ha automatisk slokkeanlegg.

Sikkerhetsforskriften stiller blant annet krav til at:

  • Systemet skal prosjekteres og installeres i henhold til en relevant standard. Minimumskrav er gitt i standarden NFPA 17A, og det skal dokumenteres at system og funksjonalitet oppfyller krav i standarden.
  • Slokkeanlegget skal kunne løse ut både automatisk og manuelt. Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk ved aktivisering av anlegget.
  • Slokkemediet skal være godkjent for matfett og hindre re-antenning etter slokking. Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr, koke- og stekeinnretninger også minimum dekke ventilasjonshette med fettfilter og ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.
  • Ytelsen til slokkeanlegget skal være testet i henhold til UL 300 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

KitchenShield Kitchen Fire Suppression System er et automatisk for-prosjektert, slokkeanlegg for storkjøkken. Anlegget er utviklet og produsert av LEHAVOT PRODUCTION AND PROTECTION LTD. Med mer enn 60 års erfaring, har Lehavot lenge vært en anerkjent pioner og ledende leverandør av høykvalitets brannvernsystemer. Se video her.

KitchenShield Kitchen Fire Suppression System tilfredsstiller kravene gitt i sikkerhetsforskriften.

VEKO AS er leverandør av Lehavot slokkeanlegg, og har dyktige og sertifiserte medarbeidere som kan prosjektere, installere, samt ivareta den pålagte kontrollen og vedlikeholdet av slokkeanlegget.