Innregulering av ventilasjonsanlegg

VEKO AS igangkjører og innregulerer alle leveranser av ventilasjons- og klimasystemer.

En av de viktigste parameterne for et optimalt fungerende ventilasjons- og klimaanlegg er innregulering. Et anlegg som ikke er innregulert korrekt kan blant annet føre til høyere energiforbruk, dårlig komfort, trekk og støy.