Kulde

Kuldeteknikk er et spesialfelt som gjør det mulig å utnytte energi på en effektiv måte. Ved å tilføre 1kW elektrisk effekt i en kjølekompressor skapes det 3 kW kulde. I en varmepumpe er prinsippet det samme, men 1 kW skaper her 3-4 kW varme.

Kulde- og varmepumpesystemer er bredt anvendt i samfunnet, i alt fra frysedisker i butikken, kjøleskap, datakjøling, komfortkjøling, til oppvarming. Den teknologiske utviklingen bidrar kontinuerlig til at teknologien blir mer energieffektiv. Det er derfor mye å tjene på energieffektivisering ved å utnytte de mulighetene teknologien gir.

Ventilasjonskompetanse AS prosjekterer og leverer blant annet:

  • Varmepumper
  • Isvannsanlegg for datakjøling, prosesskjøling og klimakjøling
  • DX-baserte anlegg for klimakjøling
  • Kjøle- og fryserom
  • Service