Rehabilitering

Et ventilasjonsanlegg varer ikke evig. Samtidig som det har vært en stor teknisk utvikling innen ventilasjon, har de lovmessige kravene til ventilasjon også blitt skjerpet. Mange eldre anlegg tilfredsstiller derfor ikke lenger dagens krav, og har således gått ut på dato.

Støy, dårlig inneklima og høyt strømforbruk er ofte ulempen ved eldre anlegg. Vi hjelper til med rehabilitering, modernisering og oppdatering av ditt gamle anlegg, eller installerer nytt dersom det er ønskelig.