Service og vedlikehold

Service og vedlikehold av anlegg er viktig for å kunne opprettholde energieffektiv drift og sikre god luftkvalitet.

Dårlig eller mangelfullt vedlikehold av ventilasjonsanlegg kan føre til helsemessige plager, redusere levetiden på anlegget og gi økte driftskostnader.

Kjøleanlegg har behov for regelmessig ettersyn og kontroll for å sikre optimal økonomisk drift.

Forebyggende vedlikehold øker levetiden på anlegget, og reduserer risikoen for misfornøyde leietakere og ansatte, uforutsett driftsstans, skader, kostbare reparasjoner eller tapt produksjon.

Regelmessig service og vedlikehold er en god økonomisk og helsemessig investering.

VEKO AS utfører konkurransedyktig, fagmessig service og vedlikehold av alle typer ventilasjonsanlegg og varme-/kjøleanlegg.

Ta kontakt for uforpliktende tilbud!