Serviceavtaler

Tekniske installasjoner krever periodisk tilsyn og vedlikehold. Med en løpende serviceavtale sikres maksimal driftssikkerhet, optimalt energiforbruk og god luftkvalitet.

Omfanget av serviceavtalen tilpasses kundens ønsker og behov, med alt fra kun tilstandskontroll av anlegget til komplett service med filter- og reimbytte.

Etter hver service vil du som kunde får tilsendt en servicerapport som viser hva som er utført og kontrollert. Om det avdekkes feil og/eller mangler vil disse fremgå av rapporten, hvor vi også gir en anbefaling med hensyn til utbedring og kostnadsestimat.

Fordelsrabatt
Ved inngåelse av serviceavtale oppnår du også en gunstig rabatt på filter og timesatser. Størrelsen på rabatten øker med varigheten på serviceavtalen.

Akuttservice
Dersom det skulle oppstå akutte problemer, eller behov for reparasjoner som haster, har vi svært kort responstid. Kunder med serviceavtale blir gitt prioritet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om serviceavtale