Tilstandsrapport

Er du usikker på om anlegget ditt fungerer optimalt? Er det mulig å få bedre inneklima og samtidig redusere driftskostnader og energiforbruk? En tilstandskontroll vil avdekke anleggets tilstand.

Ventilasjonsanleggets mekaniske deler og tekniske komponenter vil bli kontrollert. I tillegg vil tilstanden på ventilasjonskanaler og ventiler også bli vurdert.

Vi lager en skriftlig tilstandsrapport og gir anbefalinger om tiltak og forbedringer.