Utfasing oljefyr

Regjeringen vedtok i juni 2017 at fyring med fossil olje blir forbudt fra 1. januar 2020.

Ditt ansvar

Etter mange år vil oljetanker kunne svekkes og det vil oppstå økt risiko for lekkasje. Eier av oljetanken vil da være ansvarlig for forurensningen, og opprensking av grunnen. Avhengig av lekkasjens omfang vil det kunne bli en betydelig kostnad.

Dersom en nedgravd oljetank tas ut av bruk skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen.

Forurensningsforskriften omfatter nedgravde oljetanker med kapasitet på over 3200 liter olje, men det er verdt å merke seg at kommunen kan vedta at forskriften også skal gjelde tanker under 3200 liter.

Inntil 80% reduksjon i oppvarmingskostnader

Beregninger viser at de aller fleste faktisk vil spare penger på å gå fra fossil oljefyring til en fornybar løsning. Selv de dyreste alternativene, der man er nødt til å lånefinansiere investeringen, vil over tid være rimeligere enn å bruke fossil fyringsolje. I tillegg vil boligen øke i verdi, antakelig mer enn investeringen.

Inntil 50.000 kr i tilskudd fra Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, ved å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Les mer om ulike varmepumpe løsninger ENOVA gir støtte til:

Enova gir støtte til fjerning av oljefyr og tank i din egen helårsbolig i Norge, forutsatt at du samtidig har investert i en fornybar varmekilde. Les mer om vilkårene her.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer. Les mer her.

Støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020.

Andre støtteordninger
Oslo kommune har etablert et tiltak med støtteordning for borettslag, sameier og yrkesbygg. Undersøk med din lokale kommune om de også har støtteordninger.


Ventilasjonskompetanse AS tilbyr følgende tjenester:

  • Prosjektering, installasjon, innregulering, vedlikehold og reparasjon av bergvarmeanlegg, varmesentraler og varmeanlegg for vannbåren varme
  • Utfasing av oljefyr. Vi ivaretar prosessen fra A til Å
  • Bistand i forbindelse med søknad om støtte fra Enova

 

Har du oljefyr og lurer på hva du skal gjøre, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.