Utfasing oljefyr

Fyring med fossil olje er forbudt fra 1. januar 2020!
Spar penger ved å bytte til varmepumpe.

Ditt miljøansvar

Etter mange år vil oljetanker kunne svekkes og det vil oppstå økt risiko for lekkasje. Eier av oljetanken vil da være ansvarlig for forurensningen, og opprensking av grunnen. Avhengig av lekkasjens omfang vil det kunne bli en betydelig kostnad.

Det er også et miljøansvar og benytte varmekilde som varmepumpe.

Inntil 80% reduksjon i oppvarmingskostnader

Du vil spare mye penger på å gå fra fossil oljefyring til en fornybar løsning som en varmepumpe. Selv de dyreste alternativene, der man er nødt til å lånefinansiere investeringen, vil som regel være rimeligere enn å bruke biologisk fyringsolje. I tillegg vil boligen øke i verdi, antakelig mer enn investeringen.

Du kan få støtte fra Enova. Se mer om det her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/

Biobrensel

Dersom du ønsker å beholde fyrkjelen, må du gjøre tilpasninger. Vi kan gjøre det for deg, selv om vi sterkt anbefaler varmepumpe.


VEKO AS tilbyr:

  • Prosjektering, installasjon, innregulering, vedlikehold og reparasjon av varmepumper og varmeanlegg for vannbåren varme.
  • Utfasing av oljefyr. Vi ivaretar prosessen fra A til Å og hjelp til å søke støtte fra Enova.

Har du oljefyr og lurer på hva du skal gjøre, ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

«Vi kan varme og ventilasjon»