Ventilasjon

Hovedoppgaven til et ventilasjonsanlegg er å sikre at luftkvaliteten er tilfredsstillende med hensyn til lukt og forurensing, og at inneluften ikke inneholder forurensning i skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.

Ventilasjonsanlegg og innemiljø

Hovedoppgaven til et ventilasjonsanlegg er å sikre at luftkvaliteten er tilfredsstillende med hensyn til lukt og forurensing, og at inneluften ikke inneholder forurensning i skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon.

God ventilasjon vil også fjerne og hindre kondens på vinduer og i vegger slik at sopp og råteskader hindres.

Aktuelle ventilasjonssystem i bolig kan være:

Balansert ventilasjon – Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter, og luftmengden i de enkelte rom kan reguleres. Friskluft varmes opp og tilføres boligen i samme mengde som luften som trekkes ut, og luften skiftes ut kontinuerlig. I et balansert ventilasjonsanlegg kan luften renses med filter slik at luftkvaliteten blir bedre. Filteret må skiftes med jevne mellomrom avhengig av forurensningen i uteluften. Balansert ventilasjon skal benyttes i områder med forurenset uteluft. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90% av varmen fra avtrekksluften, og det anbefales at varmegjenvinner alltid monteres.

Mekanisk avtrekk – Avtrekksvifter montert på kjøkken og våtrom som trekker luften ut av boligen. Avtrekket skaper et undertrykk i boligen som resulterer i at frisk luft suges inn gjennom tilluftsventiler og andre utettheter i boligen. Løsningen hindrer ikke forurenset luft å komme inn i boligen. På høst/vinter vil kald uteluft suges inn i boligen (vil føles som trekk fordi uteluften er kaldere enn romtemperaturen.

Naturlig avtrekk – Det vanligste ventilasjonssystemet i eldre boliger. Luft tilføres boligen gjennom ventiler i sove- og oppholdsrom, utettheter i boligen og åpne vinduer. Den trekkes ut gjennom ventiler på kjøkken, bad, WC og andre våtrom. For å få tilfredsstillende luftkvalitet og for å ha lavest mulig energibruk må det luftes bevisst. Dersom boligen er for tett slik at naturlig ventilasjon ikke gir tilstrekkelig luftutskifting, kan det kan være fare for sopp, mugg eller råteskader. Egner seg i områder med ren uteluft.

Ventilasjonskompetanse AS leverer ventilasjonssystemer til både privatboliger og næringsbygg